• A-
  • A
  • A+

140 години от приемането на Търновската конституция

     На 16 април в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" бе проведен открит урок по конституция послучай навършването на 140 години от приемането на Търновската конституция. Учениците се запознаха с историята на създаването на първия български основен закон и демонстрираха знанията си за развитието на гражданските прави и свободи в модерна епоха. По този начин участниците в урока разпознаха първата българска конституция като един от най-модерните и либерални за времето си документи. Освен правен текст тя бе представена и като израз на ентусиазма, възторга и големите надежди на българското общество в първите следосвобожденски години.
     Ученикът Божидар Валеов от 11 клас представи и своята интерпретация на конституцията и нейните проекции в съвремената европейска политика. Водещата идея в неговата презентация беше всеобщото избирателно право, което при въвеждането си в следосвобожденска България е почти изключение в световната практика.Днес това изключително право стои в основата на идеята, че европейската демокрация е общо дело, ангажираност и усилие на всеки отделен гражданин. Така Божидар се опита да мотивира и своите съученици от 11 и 12 клас да участват в предстоящите избори за Европейски парламент.

konstituciq3

konstituciq2

konstituciq1

Обучение по катедри


  • Техническо обединение

  • Обществени науки

  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Клуб „БЕСТ”

Клуб „БЕСТ”

Ръководител: Таня Бикова

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.