• A-
  • A
  • A+

Гостува ни АУБГ с лекция на тема "Story Telling"

     На 19 ноември 2018г. в часа на класа ученици от IX, X и XI клас от ПМГ-Благоевград имаха възможността да чуят лекция на английски език за това как да разказват истории от Лора Кели, преподавател по журналистика в АУБГ- Благоевград. Разбира се г-жа Кели успя да достигне и завладее публиката, даже и без микрофон. След това учениците получиха информация и за това как могат да кандидатстват в АУБГ.

1story

 

2story

3story

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Литературен клуб

Литературен клуб

Ръководител:

Мария Чолакова

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

ЗаБавните физици

ЗаБавните физици

Ръководител:

Ирина Андонова

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.