• A-
  • A
  • A+

Национално състезание за речеви и комуникативни умения за английски език

     На 10 и 11 ноември 2018г. в гр. Стара Загора се проведе Националният кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език. Участниците изложиха възгледите си относно мотото на състезанието за тази учебна година: "Technology creates more problems than it solves.", а след това разговаряха свободно, до 10 мин., с членовете на журито.
     На 5-то място в групата си (ученици от IX до XI клас) от 22-мата победители от областните кръгове в страната се класира Димитър Борумов - XE клас от ПМГ-Благоевград, с преподавател Т. Бикова.
     Поздравления за отличното представяне!

dimitar borumov 10 klas 10 nov 2018 st zagora

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Пъстра палитра

Пъстра палитра

Ръководител:

Люсиен Димитров

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Ръководител: Антон Ишев

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.