• A-
  • A
  • A+

Популяризиране на българската поезия

     По случай Деня на народните будители, с цел популяризиране на българската поезия, Детски парламент Благоевград организира конкурс-рецитал. Деца от 5. до 12. клас бяха подготвили стихотворения, с които трогнаха публиката. Конкурсът се проведе в два кръга. Началото бе поставено на 31.10.2018 г. В него взеха участие следните ученици: Миряна Тунтева от 6. клас, Мартин Каранушков от 8. клас, Марио Чолаков, Кристина Петрова и Александр Гергинов от 11. клас. За втория кръг се класира Миряна Тунтева от 6. клас и Марио Чолаков от 11. клас. На 1. ноември се проведе финалът, като на трето място се класира Марио Чолаков от 11А клас, а на четвърто - Миряна Тунтева от 6. клас. Честито!

img 20181106 160003

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Волейболен клуб ПМГ

Волейболен клуб ПМГ

Ръководител:

Антон Ишев

Read more...

Ученически туризъм

Ученически туризъм

Ръководител:

Владимир Стоянов

Read more...

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Ръководител: Антон Ишев

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.