• A-
  • A
  • A+

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

     На 19.10.2018г. в Благоевград се проведе областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Победителите от общинския кръг в съответните възрастови групи от ПМГ-Благоевград, Габриела Корчева – VІIIГ клас и Димитър Борумов - XE клас, представиха много достойно училището си като изложиха възгледи си по мотото на състезанието за тази учебна година: „Technology creates more problems than it solves.", а след това разговаряха свободно до 10 мин. с членовете на журито.
     На I - во място в групата си (ученици от IX до XI клас) се класира Димитър Борумов - XE клас и ще представлява областта ни на националния кръг на състезанието, което ще се проведе на 10 и 11 ноември 2018г. в гр. Стара Загора.
     Пожелаваме му УСПЕХ!

1 dimitar borumov xe

2 gabriela korcheva viiig

Обучение по катедри


  • Обществени науки

  • Информатика и ИТ

  • Техническо обединение

  • Чужди езици

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Роботика"

Ръководител: Константина Бучинска

Read more...

Математика

Математика

Ръководител: Емилия Тренчева

Read more...

Клуб на програмиста

Клуб на програмиста

Ръководител: Донка Георгиева

Read more...

Robokids

Robokids

Ръководител: Петрана Давчева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.