• A-
  • A
  • A+

Симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер

     На 12.06. се проведе Ден на отворените врати в Административен съд- Благоевград. Ученици от Природо-математическа гимназия „Академик Сергей Корольов" - гр. Благоевград представиха дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Учениците представиха и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движението по пътищата. Всички те бяха от Театрално ателие „Птиците" към ПМГ, и са Евгения Тошева, Никола Генов, Вили Айков, Румен Ангов, Калина Стоименова, Пламен Мичев, Антон Велев, Смиляна Бегъмова, Василена Иванова.
   На учениците бяха връчени сертификати за участие в симулирания съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело и презентацията на тема „Дейността на административните съдилища", по повод инициативата „Ден на отворените врати".

dsc02864

dsc02860

dsc02882

dsc02890

dsc02895

dsc02906

dsc02927

dsc02942

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Ученически туризъм

Ученически туризъм

Ръководител:

Владимир Стоянов

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Архимед

Архимед

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Пътешествие в Англия

Пътешествие в Англия

Ръководител:

Маргарита Янкулска

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.