• A-
  • A
  • A+

Методическо обединение по чужди езици

 

 14.05.2018

1

Празник на чуждите езици

14.05.2018 от 18:35 ч.

VIII a

Презентация за Европейския съюз

VIII д

Песен на немски – "Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen..."

от  Wolfgang Petry

IX e

Пиеса "Shrek"

Рецитал - руски език

XI б

Песен на френски – "Jе t'аime" – в изпълнение на

Аделина Мицева

Методическо обединение по чужди езици

 

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Евклид

Евклид

Ръководител: Нина Кавалджиева

Read more...

Сравнително религознание

Сравнително религознание

Ръководител: Павлин Славов

Read more...

Тенис клуб ПМГ

Тенис клуб ПМГ

Ръководител:

Йордан Цветанов

Read more...

Smart and beautiful

Smart and beautiful

Ръководител:

Таня Беличка

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.