• A-
  • A
  • A+

Методическо обединение по чужди езици

 

 14.05.2018

1

Празник на чуждите езици

14.05.2018 от 18:35 ч.

VIII a

Презентация за Европейския съюз

VIII д

Песен на немски – "Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen..."

от  Wolfgang Petry

IX e

Пиеса "Shrek"

Рецитал - руски език

XI б

Песен на френски – "Jе t'аime" – в изпълнение на

Аделина Мицева

Методическо обединение по чужди езици

 

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Диелектрици

Диелектрици

Ръководител:

Ирина Андонова

Read more...

Мултимедийни клипове

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Математика за всеки

Математика за всеки

Ръководител:

Биляна Поповска

Read more...

Better and Better

Better and Better

Ръководител: Надя Джувтова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.