• A-
  • A
  • A+

Сред тях са първите хуманоидни роботи у нас и сервизни роботи, които се програмират с виртуална реалност

     Иновационен форум „Роботиката за България на утрешния ден" с демонстрации на иновативни роботи и нови изобретения

     Институтът по роботика – БАН (ИР-БАН) организира иновационен форум на тема „Роботиката за България на утрешния ден". Той  се проведе на 17 април (вторник) 2018 г.  Програмата на форума включи демонстрации на иновативни роботи от европейски и национални проекти.

    Една от целите на инициативата бе да се акцентира на необходимостта от създаване на Национална стратегия за роботиката и изкуствения интелект, без която бъдеща индустриализация в България е невъзможна.

    Сред изложените разработки бяха първите хуманоидни роботи в България Роби и Роберта.

robot-525300-810x0

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

„The Voice”

„The Voice”

Ръководител:

Велизар Балевски

Read more...

Химията - лесна и интересна

Химията - лесна и интересна

Ръководител:

Гергана Шопова

Read more...

Deutsch ist interessant

Deutsch ist interessant

Ръководител:

Ангелина Гълъбова

Read more...

Мултимедийни клипове

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.