• A-
  • A
  • A+

Част от инициативата "Защо да уча"

     По случай 45-годишнината от създаването на училището и като част от инициативата: „Защо да уча" на 26.03.18г. бе проведена поредната лекция, този път организирана от катедра Информатика и Информационни технологии. На гости в училище беше генералният мениджър на Софтуерната Телерик Академия - Михаил Вълков. Под формата на презентация, разкази и въпроси той показа не ликия път през който е преминал, като ясно заяви, че всеки един от залата може да го направи. Видяхме различните етапи от развитието на фирмата Телерик до момента на нейната продажба – най-голямата сделка за това време – 263 млн.долара. Станахме свидетели на това как една мечта може да стане реалност. Как трудът и постоянството на шепа млади хора могат да се увенчаят с голям успех.
     1. Разказа ни какво е Telerik Academy Alpha?
     2. Какво е най-важно за да можеш да преминеш успешно през програмата? А именно:
     • Мотивация – да разбираш, че имаш реален шанс за успех, ако дадеш всичко от себе си;
     • Вяра, че си способен да се подобриш и обучиш на всичко;
     • Да отделяш почти всичкото си време преследвайки крайната цел;
     • Фокус по време на обучение и работа;
     • Борба до последно;
     • Съвсем малко предварителни знания и умения, най-вече по програмиране.

     3. Защо "Growth mindset" е толкова важно?
     4. Как работят невронните мрежи?
    5. Какви ще са професиите на бъдещето? - DATA ANALYST (math, programming); DATA SCIENTIST (math, programming); ML (Research) Engineer (Machine Learning; math, programming); ML Scientist (math, programming); Autonomous Driving Engineer (math, programming); DEV OPS (IT, programming); SOFTWARE ROBOT/Automation Engineer (IT, programming); NLP Engineer (programming, math)

     Като заключения ни сподели, че:
     • Когато човек непрекъснато трупа знания и се развива, процесът може да не е линеен. Изисква се дълго време за достигане на основно ниво. Но след това резултатите могат рязко да се подобрят. Колкото повече знаем толкова по-бързо учим нови неща.
    • Развитието на технологиите също е нелинейно и се ускорява, защото подобренията в една област правят възможни все повече подобрения в други области и т.н. – мрежа!
     • Математиката, програмирането и компютърните технологии ще са все по-необходими и ще се развиват все по-бързо.

     Докато езикът на бизнеса е английският, иновациите се пишат с код. Подобно на говоримите езици, езиците за програмиране се усвояват много по-естествено, когато децата растат с тях. Само след 4 години 95% от всички професии ще изискват дигитални умения. Непознаването на компютърния език ще бъде равносилно на неграмотност.
     Затова трябва да вървим по не лекия път да подготвим децата за професиите на бъдещето, като развиваме техните дигитални умения и грамотност, засилваме интереса им към ученето и изграждаме интелигентно и находчиво поколение.
     Едно голямо Благодаря на Михаил Вълков за отделеното време, търпение и споделения опит и информация!

4

3

02

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Ръководител: Антон Ишев

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Занимателна химия

Занимателна химия

Ръководител:

Александра Шекерлийска

Read more...

Deutsch ist interessant

Deutsch ist interessant

Ръководител:

Ангелина Гълъбова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.