• A-
  • A
  • A+

Посещение в лабораториите

    На 13 март 2018 г. учениците от IX е клас на ПМГ „Акад. Сергей Корольов", гр. Благоевград, разделени на две групи, посетиха катедра Химия на ПМФ към ЮЗУ „Н. Рилски" , гр. Благоевград. Под ръководството на Александра Шекерлийска, учител по Химия и опазване на околната среда в ПМГ и ас. д-р Магдалена Шекерлийска, преподавател в ЮЗУ, гимназистите решаваха експериментални задачи. Малките химици се справи отлично с разпознаването на водните разтвори на веществата в рамките на 60 мин.
    Чрез работата в реална химична лаборатория учениците се увериха, че химичната наука не е скучна, а напротив - тя е цветна и забавна.

kh 1

kh 2

kh 3

kh 4

kh 5

kh 6

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Мултимедийни клипове

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Литературен клуб

Литературен клуб

Ръководител:

Мария Чолакова

Read more...

Бейзбол

Бейзбол

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

ЗаБавните физици

ЗаБавните физици

Ръководител:

Ирина Андонова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.