• A-
  • A
  • A+

Международно състезание от пет възрастови групи по английски и немски език

   На 18 март /неделя/ 2018 г. от 11:00 ч. в ПМГ „Акад. Сергей Корольов" се проведе първия кръг на международното състезание „Лингвистично кенгуру". В него взеха участие 54 ученици от пет различни възрастови групи по английски и немски език.
  Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният.
  Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква лексикални и граматически знания съответно по английски и немски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия и Германия.
   Учeниците, които се класират за националния кръг ще бъдат обявени в средата на месец април.
   Пожелаваме успех на всички!

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Химия плюс

Химия плюс

Ръководител:

Илонка Каракичева

Read more...

Сравнително религознание

Сравнително религознание

Ръководител: Павлин Славов

Read more...

Айнщайн

Айнщайн

Ръководител:

Керанка Иванова

Read more...

С колело сред природата

С колело сред природата

Ръководител: Васил Пандурски

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.