• A-
  • A
  • A+

Достойно представяне на Иво Петревски

На 17 и 18 март 2018 г. на Националния кръг на олимпиадата по информатика в Стара Загора от Благоевградска област беше класиран само един ученик Иво Петревски – 5 клас ПМГ "Акад. С. Корольов". Благодарим му за достойното представяне!

ivo petrevski

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Гимнастика

Гимнастика

Ръководител:

Антон Гръчки

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Диелектрици

Диелектрици

Ръководител:

Ирина Андонова

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.