• A-
  • A
  • A+

Месец на природните науки

   На 26.02.2018 год. във връзка с месеца на природните науки ученици от 11е. и 5. клас посетихме Изпълнителната агенция за опазване на околната среда - Благоевград. Ние не само бяхме разведени из лабораториите, но и наблюдавахме демонстрации на едни от най-модерните методи за анализ. Лаборантите ни запознаха с приложението на спектрофотометрията за определяне концентрацията на нитрати и нитрити във водите, принципа на действие на хроматографа и възможностите за точно изследване, които предоставя разликата в абсорбционния спектър на химичните елементи. В посещението съчетахме химията и физиката с биологията, като всеки от нас самостоятелно сравни няколко бентосни ракообразни с помощта на бинокулярен микроскоп. Докато петокласниците бяха най-силно развълнувани от възможността да се запознаят с "рачетата" отблизо, а и да си направят селфи с пративогаз, най-интересно за мен беше разчитането на самите резултати от разнообразните диагностични методи.
  Станахме свидетели на измерването на показателите на въздуха за вредни емисии и фини прахови частици в реално време.
  Междупредметната връзка, която направихме, е трудно постижима в рамките на класната стая, поради своята практическа насоченост. Смятам, че подобни инициативи са нещо уникално, незабравимо и изключително полезно и се надявам да имаме възможност да посетим тези, а и други съвремени лаборатории отново.

Ученици от 5. и 11е. клас
Автор на статията: Полина Фотева

dsc08314

dsc08325

dsc08328

dsc08330

dsc08331

dsc08355

dsc08388

dsc08422

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Ръководител: Антон Ишев

Read more...

Тенис на корт

Тенис на корт

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

Бейзбол

Бейзбол

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.