• A-
  • A
  • A+

26-та годишнина на национален парк в България

     Ученици от ПМГ посетиха лекция в РИМ Благоевград, посветена на Национален парк "Рила". Повода беше отбелязването на 26-тата годишнина на най-големият национален парк в България. Учениците имаха възможността да научат много интересна информация за водното богатство на Рила, климатичните особености, богатият растителен и животински свят. Важно място в лекцията зае и опазването на парка от човешката дейност през последните години.

123

28511393 10214206572552443 280678566 n

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Mit Erfolg zu Deutscholympiaden

Mit Erfolg zu Deutscholympiaden

Ръководител: Мирослава Методиева

Read more...

Тенис на корт

Тенис на корт

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

Айнщайн

Айнщайн

Ръководител:

Керанка Иванова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.