• A-
  • A
  • A+

Достойно участие на ученици от ПМГ във викторина ,,Какво знаем за Руско-турската освободителна война” в чест на 140 годишнината

    Ученици от 11 клас на ПМГ бяха сред финалистите във викторина за 140 годишнината в чест на Руско-турската освободителна война, организирана от Руския културно-информационен център в гр.София. Сред 40 финалисти, учениците на ПМГ спечелиха второ и трето място и специалната награда за креативност. Борислав Велков 11в - сребърен медал, второ място. Виктория Медова 11в- бронзов медал, трето място. Константин Бачев - 11д бе награден със специална награда за креативност. Всички учасници бяха наградени с диплома и подаръци. Учениците на ПМГ достойно познават историята на България.

24099783 1484761178266274 993138863 n

     Константин Бачев 11д получава специалната награда

24133721 1484761678266224 2105312556 n

     Борислав Велков 11в - второ място, сребърен медал.

24133773 1484761974932861 2093995629 n

Виктория Месова 11в - бронзов медал, второ място

24171894 1484764351599290 1335920009 n

Мария Велева 11в

24171851 1484764628265929 429183146 n

Христина Пукнева 11в

24133813 1484769208265471 1792016622 n

Стефани Мелниклийска 11в

24099796 1484770418265350 1603161265 n

 24099744 1484770501598675 629042613 n

24099510 1484770598265332 285834112 n

24171831 1484771324931926 157788820 n

24171667 1484771614931897 2083246647 n

Изабел Ушева 11в

24133384 1484772584931800 612119473 n

Димитър Велев -11д

24135416 1484773158265076 408253668 n

Мария Велева 11в

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Бейзбол

Бейзбол

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

Евклид

Евклид

Ръководител: Нина Кавалджиева

Read more...

Better and Better

Better and Better

Ръководител: Надя Джувтова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.