• A-
  • A
  • A+

Състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

     На 11 и 12 ноември 2017 г. в гр. Сливен се проведе Националният кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език. Мотото на състезанието за 2017/2018г. е: "Correction does much, but encouragement does more."
     След като се класира на I-во място в групата си (ученици от VI до VІII клас) на областния кръг в Благоевград, Сава Марков - VIIIД клас от ПМГ - Благоевград с ръководител Мариана Петкова, представлява областта ни на националния кръг на състезанието. Там той се класира на 7-мо място, което е изключително добро постижение в състезание от календара на МОН.
     Да пожелаем на Сава много бъдещи успехи в състезания за развитие на комуникативни умения на английски език. Очакваме все повече ученици да взимат участие в такива смели начинания.

1 sava markov 8 d kl

sertifikat

gramota

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Deutsch ist interessant

Deutsch ist interessant

Ръководител:

Ангелина Гълъбова

Read more...

Пътешествие в Англия

Пътешествие в Англия

Ръководител:

Маргарита Янкулска

Read more...

Мултимедийни клипове

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Better and Better

Better and Better

Ръководител: Надя Джувтова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.