• A-
  • A
  • A+

Участие на ПМГ в състезание по Физика

    Достойно представяне на ПМГ „Акад. С. Корольов” в есенното състезание по Физика. На 18-19.11.2017г. се проведе есенното състезание по физика е гр. Варна. Георги Йоков от 11а клас спечели втора награда на състезанието.

Обучение по катедри


  • Информатика и ИТ

  • Техническо обединение

  • Обществени науки

  • Математика

  • Природни науки и екология

  • Чужди езици

Проект "Твоят час"

Компютърно моделиране

Компютърно моделиране

Ръководител:

Константина Бучинска

Read more...

Бейзбол

Бейзбол

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

Диелектрици

Диелектрици

Ръководител:

Ирина Андонова

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.