• A-
  • A
  • A+

В Банско, в периода 19-22 октомври, се проведе първата фаза на проектa "The Legacy of Inclusion"

    В Банско, в периода 19-22 октомври, се проведе първата фаза на проектa "The Legacy of Inclusion", която се занимава с обучението на гимназиални ученици по темата за правата на човека. От ПМГ участие взеха София Дренкова, Димитрина Миленкова, Никол Манолева, Любен Шкалов, Ати Мускова, Калоян Георгиев и Мария Бачева,с ръководител Павлин Славов. Проектът "The Legacy of Inclusion" е пилотна дейност, финансирана от Европейска Младежка Фондация към Съвета на Европа.
     По време на тренировъчния лагер се събраха 24-ма ученици от четири гимназии в Благоевград, техни преподаватели и педагогически наставници, фасилитатори, както и екипа на Активно Българско Общество. Учениците участваха в различни ролеви игри и интерактивни дейности, занимаващи се основната тема на обучението: правата на човека, борбата срещу дискриминацията, "без реч на омразата" и толерантността. Участниците имаха възможност да съберат преживявания без наличието на предразсъдъци и стереотипи.
     Благодарение на игрите за разбиване на ледовете и сплотяване на екипа учениците бяха свободни да изразят мнението си по различни въпроси. Доброто настроение, многобройните въпроси, креативността и съпричастността не отсъстваха от никое от заниманията.
    В края на обучението участниците създадоха силни приятелства и преди всичко, получиха възможността да разбработят план за осъществяване на техни собствени кампании в училища и различни инстанции в Благоевград. Фасилитаторите им предадоха необходимите инструменти за създаване на успешна кампания и им помогнаха да изготвят план за действие.
     За да финализират обучителния процес, учениците ще се срещнат отново след няколко седмици в центъра на Благоеврад, за да представят кампаниите си по време на Международния ден на толерантността (16 ноември 2017год.)

nachalo

22538555 1039801882828141 7727666044526270657 o

22555492 1040450652763264 2907662036735509186 o22555810 1040450762763253 7449942479245141645 o

22712169 1041706899304306 6533941599312633878 o

final

22712571 1041706892637640 4916527501929919049 o

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Ръководител: Антон Ишев

Read more...

Гимнастика

Гимнастика

Ръководител:

Антон Гръчки

Read more...

С колело сред природата

С колело сред природата

Ръководител: Васил Пандурски

Read more...

Евклид

Евклид

Ръководител: Нина Кавалджиева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.