• A-
  • A
  • A+

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

     На 20.10.2017г. в Благоевград се проведе областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Мотото на състезанието за 2017/2018г. е: Correction does much, but encouragement does more.
     На I-во място в групата си (ученици от VI до VІII клас) се класира Сава Марков - VIII Д клас от ПМГ-Благоевград и ще представлява областта ни на националния кръг на състезанието, което ще се проведе на 11 и 12 XI. 2017г. в гр. Сливен. Отлично се представи и другата ни участничка, Стела Тренчева от XА клас, в своята възрастова група като се класира на II-ро място и само на 3 точки от победителката. За съжаление само класиралите се на I-во място имат право да продължат състезанието.
     Пожелаваме успех на Сава Марков в Сливен!

sava markov 8 d kl

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Deutsch ist interessant

Deutsch ist interessant

Ръководител:

Ангелина Гълъбова

Read more...

Литературен клуб

Литературен клуб

Ръководител:

Мария Чолакова

Read more...

С колело сред природата

С колело сред природата

Ръководител: Васил Пандурски

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.