• A-
  • A
  • A+

Общински кръг

     За поредна година през м. октомври в ПМГ-Благоевград се проведе общинския кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Участниците изложиха своите възгледи по мотото на състезанието за 2017/2018г.: Correction does much, but encouragement does more., а след това разговаряха свободно до 10 мин. с членовете на журито.

   И тази година надпреварата беше ожесточена, защото всички ученици се бяха подготвили много добре и всеки искаше да победи, но за съжаление само класиралите се на I-во място в групата си ще представят училището на областния кръг на състезанието, а това са:

-                  От І-ва възрастова група (ученици от VII и VІII клас):

Сава Петров Марков - VIII Д клас;

 -       ІІ-ра възрастова група (ученици от IХ до ХI клас):

Стела Ивова Тренчева - X А клас.

            Пожелаваме им УСПЕХ!

sava markov 8 d kl

stela trencheva 10 a kl

Обучение по катедри


  • Техническо обединение

  • Обществени науки

  • Природни науки и екология

  • Математика

  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

Проект "Твоят час"

Smart and beautiful

Smart and beautiful

Ръководител:

Таня Беличка

Read more...

Ученически туризъм

Ученически туризъм

Ръководител:

Владимир Стоянов

Read more...

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Ръководител: Антон Ишев

Read more...

Евклид

Евклид

Ръководител: Нина Кавалджиева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.