• A-
  • A
  • A+

На базар с ПМГ

     На 26.05.2017 година се проведе „Училищна панорама", на която училищата от Благоевград подредиха предоставените им щатри с рекламни материали, купи, грамоти и транспаранти, които най-добре можеха да представят положителните страни на училището им. На този базар се представи и ПМГ „Акад. Сергей Корольов". В него взеха участие учители и ученици от гимназията.

bazar1

bazar2

     Минаващите жители на града се спираха пред масата, а учениците и учителите им отговаряха на въпросите и ги консултираха за приема в гимназията.

bazar3

bazar4

bazar5

     Всяко училище бе представено от водеща, която предостави микрофон на представител от училища. Представянето на гимназията направи Мария Стоева, а приема след 7 клас разясни Христина Василева.

bazar6

bazar7

     Началника на РУО Благоевград Ивайло Златанов уважи събитието и посети всяка една от масите, като разговаря с учителите и учениците и им пожела успех във всички начинания.
     За съжаление проливния дъжд, който се изсипа прекъсна сравнително бързо мероприятието, но и в това има нещо положително – на всички ще им върви като по вода!!!

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Пъстра палитра

Пъстра палитра

Ръководител:

Люсиен Димитров

Read more...

Волейболен клуб ПМГ

Волейболен клуб ПМГ

Ръководител:

Антон Ишев

Read more...

Химия плюс

Химия плюс

Ръководител:

Илонка Каракичева

Read more...

Smart and beautiful

Smart and beautiful

Ръководител:

Таня Беличка

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.