• A-
  • A
  • A+

Съюз на физиците в България и фондация "Еврика"

     Кристиян Красимиров Начев от 11 г клас спечели поощрителна награда в проведения от Съюза на физиците в България и фондация "Еврика" конкурс за есета във връзка с обявяването на 2017 за година на Нютон. Есето на Кристиян беше на тема "Науката под знамето на Нютон".

1img 0978

3img 0980

4img 0981

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Бейзбол

Бейзбол

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

Занимателна химия

Занимателна химия

Ръководител:

Александра Шекерлийска

Read more...

Химия плюс

Химия плюс

Ръководител:

Илонка Каракичева

Read more...

Математика за всеки

Математика за всеки

Ръководител:

Биляна Поповска

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.