• A-
  • A
  • A+

Отлично представяне на Националната олимпиада по математика

     Седмокласниците Андон Тодоров и Георги Златинов с отлично представяне на Националната олимпиада по математика, състояла се на 08.04.2017г. в гр.София. Те се класираха на 4-то място в страната и получиха Първа награда, като вече са членове на разширения Национален отбор за Балканиадата по математика.
     На 13-14 май им предстои контролно състезание за определяне на състава на Националния отбор.

1img 8452

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Компютърна графика

Компютърна графика

Ръководител:

Петрана Давчева

Read more...

Пътешествие в Англия

Пътешествие в Англия

Ръководител:

Маргарита Янкулска

Read more...

Бейзбол

Бейзбол

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

Химия плюс

Химия плюс

Ръководител:

Илонка Каракичева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.