• A-
  • A
  • A+

"Математик на випуска" и "Математик на гимназията"

     На 20.04.17г. в ПМГсе проведе поредното математическото състезание "Тодор Чимев". Участие взеха 130 ученици от 5. до 12. клас на гимназията. Това е последното състезание, с чийто резултат се определя рейтинга на учениците в ПМГ и се излъчват "Математик на випуска" и "Математик на гимназията". Призьорите ще бъдат наградени на тържественото изпращане на випуск 2017г.

1img 83852img 8386

4img 83885img 8389

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Архимед

Архимед

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Бейзбол

Бейзбол

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

Компютърна графика

Компютърна графика

Ръководител:

Петрана Давчева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.