• A-
  • A
  • A+

Център за развитие на човешките ресурси

На 10 септември 2015г. г-жа Албена Узунова - учител по информатика и информационни технологии в НХГ, представи презентация и сподели своята европейска квалификация - курс по програма Еразъм+ на Центъра за развитие на човешки ресурси на тема „Нови технологии в езиковото обучение".

 

img 0951

img 0952

img 4310

img 0955

img 0956

img 0960

img 0964

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Мултимедийни клипове

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Пътешествие в Англия

Пътешествие в Англия

Ръководител:

Маргарита Янкулска

Read more...

Компютърна графика

Компютърна графика

Ръководител:

Петрана Давчева

Read more...

Компютърно моделиране

Компютърно моделиране

Ръководител:

Константина Бучинска

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.