• A-
  • A
  • A+

     На 11.03.2024 г. ПМГ „АКАД. Сергей Корольов", Благоевград беше домакин на международен майсторски клас на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН). Събитието се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG и International Masterclasses.
     В България класовете се организират от Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски", Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, София Тех Парк, Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник", Физико-технологичен факултет на ПУ „Паисий Хилендарски", с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.
     В майсторския клас взеха участие 40 ученици от ПМГ - Благоевград, ЕГ- Благоевград и НПГ - Гоце Делчев, заедно със своите учители Милена Славкова и Славена Рускова.
     В този ден за научни изследвания, под ръководството на гост-лекторите от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН гл. ас. Мариана Шопова и ас. Милена Мишева, учениците се докоснаха до работата на физиците от ЦЕРН и разбраха какво е да бъдеш млад учен в най-голямата лаборатория по физика на елементарните частици.
     Денят започна с интересни уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора и обяснения за методиката на изследванията. По много интересен и забавен начин гимназистите успяха да се потопят в света на физиката на високите енергии и не спираха да търсят отговори на въпроси като „Какво е маса и как е придобита?", „А защо някои елементарни частици нямат маса?", „Какво представляват тъмната материя и тъмната енергия?", „Къде е антиматерията?" , „Какво се е случило секунди след Големия взрив и как е изглеждала материята?". По елегантен и достъпен начин, гост-лекторите гл. ас. Мариана Шопова и ас. Милена Мишева успяха да отговорят на зададените им въпроси и задоволят любопитството на учениците.
     В експерименталната част на майсторския клас младите учени извършиха измервания по реални данни от детектора на CMS и направиха оценка на резултатите от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в ЦЕРН, Женева.
     В края на деня получените резултати бяха презентирани и обсъдени чрез видео-конферентна връзка с други участници от Бразилия, Хърватия, Босна и Херцаговина, Женева, както и с учени от ЦЕРН.

     За участието си в майсторския клас учениците и техните учители получиха Международни сертификати на ЦЕРН.

20240311 170016

img-16be7e2be54e136a895b8d3a631621fe-v

img-63a5bfa8acd35196136cd5a732aad539-v

img-371ab880bf3b3321887d9952992120c7-v

img-a67ff52369edcce58fdb9dd2f063d0b2-v

img-fcacf74e8d762a87570a6511eb307a17-v

Обучение по катедри


Занимания по интереси

В света на биологията

В света на биологията

Ръководител: Бойка Катранджиева

     Светът на биологията е необятен, интересен и все още непознат за учениците. Интересът започва от новите знания в училище, в клуба и от беседите с учителя. Макар и с малки крачки учениците от клуб „В света на биологията" ...

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

     В групата по математическа лингвистика учениците ще се запознаят със задачи свързани с езика и предаването на информация: звуковете на езика; произхода и значенията, образуването и измененията на думите, строежа на изречението; ...

Read more...

Клуб „Дебати“

Клуб „Дебати“

Ръководител: Павлин Славов

     Идеята за клуб по дебатиране е стара. Тя започва да се осъществява в 2021-2022 учебна година. В самото начало желаещите са над 20 души, като числото е плаващо. В края на краищата, постоянните членове на клуба са 12. Поставени са ...

Read more...

Занимателна биология

Занимателна биология

Ръководител: Бойка Катранджиева-Кирилова

     В заниманията по интереси по биология фокусът е върху разширяване познанията на учениците относно особеностите в устройството и функциите на човешкия организъм като се развиват ключовите компетентности и се повишава ...

Read more...

Уеб дизайн

Уеб дизайн

Ръководител: Петрана Давчева

     В групата по Уеб дизайн учениците ще се запознаят със стандартите в уеб технологиите, ще бъдат въведени в основите на дизайна и компютърната графиката; ще създават дизайн по зададена тема. В групата учениците ще развиват своето ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград