• A-
  • A
  • A+

   Национална Програма „Квалификация на педагогическите специалисти" – 2023 г.

 Нели Мирчева - преподавател по информатика и ИТ в ПМГ „Акад. Сергей Корольов" е един от 30-те учители от България, чиято кандидатура за обучение по Национална Програма „Квалификация на педагогическите специалисти" – 2023 г. бе одобрена. Обучението се проведе в периода 16.09 до 24.09 2023 г. в Европейската организация за ядрени изследвания – ЦЕРН (CERN) в Женева, Швейцария.
     ЦЕРН e създадена през 1954 г. и е отличен пример за международно сътрудничество в областта на науката и научните изследвания. Предоставяйки уникална гама от ускорители на частици на изследователите, лабораторията дава възможност да се разширят границите на човешкото познание за това от какво е изградена Вселената и как работи.
     Освен изследванията от световна класа в областта на фундаменталната физика, организацията обединява хора от цял свят, за да разшири границите на науката и технологиите в полза на всички. Вдъхновяването и обучението на нови поколения физици, инженери и техници, както и на всички граждани в научните изследванията e друга основна цел на организацията. За целта се организират обучителни програми, както за ученици и студенти от целия свят, така за и учители по национални или международни програми, в една от които бе включена и г-жа Мирчева.
     По време на обучението учителите бяха запознати с историята и развитието и организацията. Лекциите въведоха избраните педагози във физиката на елементарните частици, ускорителите, детекторите и тяхното бъдеще. Преподавателите бяха запознати с действащите експерименти, с методите за конструиране на детектори и системи за дистанционно наблюдение на персонал, с GRID технологии и тяхното приложение в ЦЕРН, с предизвикателствата в работата на инженерите и IT специалистите, работещи в Церн.
     Лектори бяха известни учени в сферата на физиката и IT технологиите като Jeff Wiener – ръководител на учителската програма, българските лектори проф. Роман Захариев (БАН), инж. Зорница Захариева, д-р Румяна Хаджийска, д-р Георги Анчев (БАН), Жечка Тотева, д-р Иван Глушков (Тексаски университет), проф. Леандър Литов (университет „Свети Климент Охридски" – гр. София) и др. Групата от България имаше късмета и удоволствието да посети „Science Gateway" – новия образователен център за представяне на научната дейност в ЦЕРН, чието откриване ще бъде след 2 седмици.
     Освен много нови знания, учителите създадоха нови приятелства, обмениха идеи и контакти. Това е чудесна основа за бъдещи общи проекти, както между тях, така и със учените, с които имаха удоволствието да общуват лично.
     ЦЕРН, която празнува своя 69 рожден ден тази година, ще продължи да бъде притегателен център за учените, учителите, студентите и учениците и всички хора от цял свят, търсещи отговори на въпроси, свързани с фундаменталната и приложна наука.

384501312 832401108533127 3905192099797012090 n

384498753 1471025710415871 1115044465876621751 n

384505878 286691284150308 1514519027458762333 n

384498752 3575677196001681 6212547387325993278 n

381225255 2738820182950055 7916228009431331010 n

Обучение по катедри


Занимания по интереси

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

     В групата по математическа лингвистика учениците ще се запознаят със задачи свързани с езика и предаването на информация: звуковете на езика; произхода и значенията, образуването и измененията на думите, строежа на изречението; ...

Read more...

Клуб

Клуб "Ние сме грамотни"

Ръководител: Ирена Сандева

     Клуб по интереси Ние сме грамотни има за цел да повиши нивото на езикова грамотност и литературна компетентност, необходим фактор за успешно представяне на учениците на различните кръгове на олимпиадата по български език и ...

Read more...

Клуб “Роботика“

Клуб “Роботика“

Ръководител: Константина Бучинска

     В ПМГ се изучват софтуерни, хардуерни науки и програмиране. Учениците ни имат голям интерес към програмирането и новите технологии. Роботиката и искуствения интелект представляват интерес за съвременните младежи и именно ...

Read more...

Клуб

Клуб "Математика"

Ръководител: Ирина Малешевска

     Клуб "Математика" е сформиран от ученици от 9б клас, които имат изявен интерес към учебния предмет. В приятна и непринудена атмосфера деветокласниците усъвършенстват математическите си умения и надграждат учебния материал. Тези ...

Read more...

Mit Erfolg zum TestDaf

Mit Erfolg zum TestDaf

Ръководител: Мирослава Методиева

     Обучението в клуб „Мit Erfolg zum TestDaf" в ПМГ цели подготовка на ученици, които изучават немски език като първи чужд език и са достатъчно мотивирани за допълнителни занимания по езика. В рамките на 60 учебни часа, ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград