• A-
  • A
  • A+

Влиянието на тютюнопушенето върху подрастващите

     Във връзка с 50 годишнината на ПМГ "Акад. Сергей Корольов" в Благоевград и работата по проект „Влиянието на тютюнопушенето върху подрастващите" към УчИ-БАН и ЮЗУ "Н. Рилски", ученичките Мария Атанасова и Сияна Костова от 10А клас направиха интересно изследване. С помощта на спирометър замериха жизнената вместимост на белите дробове на ученици от 11е клас. Присъства и представител на РЗИ - г-жа Данчовска, с чиято помощ използваха модерен нов уред за откриване на съдържанието на СО2 в издишания въздух.
     Двете ученички смятат, че проблемът с тютюнопушенето е сериозен и вниманието на всички трябва да е насочено към този вреден навик при подрастващите. С инициативите си те смятат, че може да се помогне на вече пристрастените. А работата продължава ...

img 20230314 082802

img 20230314 083254

img 20230314 083955

img 20230314 082858

img 20230314 083905

Обучение по катедри


  • Обществени науки и ...

  • Техническо обединение

  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

Занимания по интереси

В света на биологията

В света на биологията

Ръководител: Бойка Катранджиева

     Светът на биологията е необятен, интересен и все още непознат за учениците. Интересът започва от новите знания в училище, в клуба и от беседите с учителя. Макар и с малки крачки учениците от клуб „В света на биологията" ...

Read more...

Обучение по плуване

Обучение по плуване

Ръководител: Екатерина Георгиева

     В групата „Обучение по плуване" се създават възможности и условия за приобщаване на децата за организиране практикуване на плуването с цел подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, осмисляне на свободното им ...

Read more...

Smart and beautiful

Smart and beautiful

Ръководител Таня Беличка

     Клубът по интереси Smart and Beautiful цели да задълбочи нивото на езикова грамотност и компетентност, която е необходим фактор за успешно реализиране на учениците на различни видове изпити.
     На учениците от клуба ...

Read more...

Mit Erfolg zum TestDaf

Mit Erfolg zum TestDaf

Ръководител: Мирослава Методиева

     Обучението в клуб „Мit Erfolg zum TestDaf" в ПМГ цели подготовка на ученици, които изучават немски език като първи чужд език и са достатъчно мотивирани за допълнителни занимания по езика. В рамките на 60 учебни часа, ...

Read more...

Химия плюс

Химия плюс

Ръководител: Илонка Каракичева

     Участници в клуба „Химията в задачи" са ученици от 10 е клас, в клуба „Химият плюс" – ученици от 9е клас с ръководител Илонка Каракичева.
     Теоретичните знания по химия трябва да бъдат прилагани и упражнявани в ...

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград