• A-
  • A
  • A+

Открит урок по география и икономика

     На 10.01.2023г. в една от аудиториите на ПМГ „Акад. Сергей Корольoв" се проведе открит урок на учителя по география и икономика Васил Пандурски. Темата на урока беше „Визуализирането на процесите в литосферата посредством ГИС". Гости на открития урок бяха г-жа Текерска – старши експерт по обществени науки към РУО Благоевград, г-н Каращранов – директор на ПМГ, г-н Цветанов и г-н Стойчев – зам.директори в ПМГ, учители от Благоевград, както и от цялата област – Гоце Делчев, Якоруда, Сатовча, Симитли, Микрево. Основната идея на открития урок беше да се покаже връзката на географията с новите технологии и как те могат да бъдат използвани за да бъдат онагледявани основните процеси в природата. Посредством платформите Arcgis и Google Earth беше показана връзката между земетресенията, вулканите и движението на литосферните плочи. Обърнато беше внимание на промените, които причиняват изригванията на вулканите и земетресенията. Учениците видяха и един от основните индикатори на глобалното затопляне – разтопяването на ледниците. Посредством Google Earth беше проследено хронологично как в последните 40години доста ледници намаляват своята площ. Визуализирани бяха и други процеси, които оказват пряко въздействие върху живота и стопанската дейност на хората – наводнения, свлачищни процеси и др. Бяха коментирани и начините по които човек може да ограничи тези процеси.

1

2

3

Обучение по катедри


  • Чужди езици

  • Техническо обединение

  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки и ...

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Клуб на програмиста

Клуб на програмиста

Ръководител: Донка Георгиева

Read more...

Клуб „БЕСТ”

Клуб „БЕСТ”

Ръководител: Таня Бикова

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.