• A-
  • A
  • A+

„Заобикалящата ни околна среда - Какво мога да направя, за да живея в един по-чист свят?"

     Международният конкурс за статистически плакат 2020 - 2021 се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE). Конкурсът се организира за втори път от Националния статистически институт на територията на България.

     Целта на конкурса е да се развият уменията на учениците и студентите да използват статистическите данни като инструмент за изучаване на обществено-икономическите процеси и средата, в която живеят.

     Тази година, в конкурса взеха участие ученици от ПМГ „Акад. С. Корольов" – Дима Ангелова, Алесандър Ганчев и Константин Добрев. За своя плакат на тема „Заобикалящата ни околна среда - Какво мога да направя, за да живея в един по-чист свят?" те използваха статистически данни от собствено проучване. Успяха да се класират на 1-во място в националния кръг(в категория 2) и ще вземат участие в международния кръг на конкурса, който ще се проведе от 1 март 2021 г.

Обучение по катедри


  • Информатика и ИТ

  • Чужди езици

  • Обществени науки и ...

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Клуб

Клуб "Роботика"

Ръководител: Константина Бучинска

Read more...

Клуб „БЕСТ”

Клуб „БЕСТ”

Ръководител: Таня Бикова

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.