• A-
  • A
  • A+

Малките учебно-изследoвателски общности към БАН

     Към Ученическия институт на БАН от 80 проекта, кандидатствали за участие в проекта за създаване на малки учебно-изследoвателски общности са избрани 20. Три от одобрените проекти са от ПМГ „Акад. Сергей Корольов" Благоевград – един по биология и химия съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски" Благоевград, математика и информатика и роботика съвместно с учени от БАН.
     На 05 и 06.02.2020 г. се проведе семинар на Ученическия институт на БАН. Бе организирана интересна и полезна програма с лекции на водещи учени и представяне на малките учебно-изследoвателски общности, които споделиха идеите на проектите си и направиха кратко представяне.
     От ПМГ присъстваха ръководители на малките учебно-изследoвателски общности и учениците, които ще разработят, изследват и реализират идеите на проектите. До месец септември тази година разработките трябва да бъдат готови, а ноември месец всяка малка учебно-изследoвателска общност ще трябва да представи проекта си, да го защити и участниците да отговорят на зададените им въпроси от учените, гостите и другите представители.
     Пожелаваме успех на младите изследователи и достойно представяне!

1

2

3

4

5

6

Обучение по катедри


  • Обществени науки

  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Клуб „БЕСТ”

Клуб „БЕСТ”

Ръководител: Таня Бикова

Read more...

ВИГ „PMG-STARS“

ВИГ „PMG-STARS“

Ръководител: Велизар Балевски

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.