• A-
  • A
  • A+

Поглед отблизо към бъдещо професионално реализиране

     Посещението на 24.01.2020г. на „Актавис" в град Дупница беше забележително преживяване за учениците от XЕ и XIЕ клас от ПМГ - Благоевград и техните ръководители. На международно ниво и в България, тя е вече част от групата „Тева Фармасютикълс", която е най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Имахме възможността да се запознаем отблизо с производството, пакетирането и проверката на лекарствени продукти. Любезните домакини ни разведоха из различни помещения и лаборатории, в които експерти и лаборанти ни представиха различните процеси от производствената верига. Останахме впечатлени от модерната и висикотехнологична система за организация на различните етапи на производство и прецизността, с която се извършват. В лабораториите се извършват редица тестове, включително и как лекарството действа на човешкия организъм със специален симулиращ го апарат.

     Обиколката в тази голяма фармацевтична компания беше шанс за любознателните да се докоснат до няколко от мечтаните си професии и да получат ценни знания. Удовлетворени от видяното, благодарим за възможността и се надяваме в бъдеще отново да имаме досег до такова изживяване!

Ученици от XЕ и XIЕ клас

actavis1

actavis2

actavis3

Обучение по катедри


  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки

  • Чужди езици

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

Клуб

Клуб "Немски език"

Ръководител: Ангелина Гълъбова

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.