• A-
  • A
  • A+

Състезание по творческо писане на английски език

     След проведеното Национално състезание по творческо писане на английски език в края на м. ноември 2019 год., на 11 януари 2020 год. 45-членно жури работи усърдно, за да подбере най-добрите работи във всяка възрастова група от VI до XII клас. 3304 ученици от 147 училища от цялата страна са взели участие в състезанието тази година, сред които и 26 ученици от ПМГ „Акад. Сергей Корольов".
     Въпреки сериозната конкуренция, журито класира работите на Теодор Димов - VII клас, Кристиан Стоилов - VIIIА клас и Александър Стоянов - VIIIЕ клас за националния кръг на състезанието, който ще се проведе на 25 януари 2020г. в София.
     Да пожелаем успех на нашите участници!

teodor dimov 7 kl kristian stoilov 8a i aleksandar stoyanov 8e

Обучение по катедри


  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

  • Техническо обединение

  • Обществени науки

Занимания по интереси

ВИГ „PMG-STARS“

ВИГ „PMG-STARS“

Ръководител: Велизар Балевски

Read more...

Клуб

Клуб "Немски език"

Ръководител: Ангелина Гълъбова

Read more...

Клуб

Клуб "Роботика"

Ръководител: Константина Бучинска

Read more...

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.