• A-
  • A
  • A+

Парламентарна сесия на Младежкия воден парламент

     На парламентарната сесия на Младежкия воден парламент (МВП) проведена на 8. - 10. Ноември 2019 г., гр. Плевен от клуба Занимателна химия на ПМГ „Акад. Сергей Корольов", гр. Благоевград, взеха участие учениците Виктория Радичева и Елена Шаламанова с ръководител Александра Шекерлийска. В трите дни учениците се включиха в групите за работа по документите на МВП: декларация, план за действие, определяне на статута и други. Димитър Борумов от ПМГ - Благоевград беше избран за вицепрезидент на МВП.
     На 9.11.2019 г. групата отпътува за Природен парк „Персина" в гр. Белене. В посетителския център се представи интересна презентация за биоразнообразието в парка и опазване на водите. Съвместно с РЛ-Плевен на ИАОС се взеха проби за анализ на водите в р. Дунав. По проект на фондация „Океани без отпадъци" участниците от МВП почистиха брега на реката. Следобед в Регионалния исторически музей (РИМ) се разгледаха експозициите и се представиха презентации на тема „Опазване на минералните води". Вечерта всеки клуб представи презентация за своята дейтност през 2019 година.
     На 10.11.2019г. се прие декларацията на МВП и планът за действие през 2020 година и се проведе официалното закриване на парламентарната сесия.
     Басейнова дирекция ПП „Персина", РИМ – Плевен и парк-хотел Кайлъка предоставиха чудестни условия за провеждането на парламентарната сесия. Програмата беше прецизно изготвена и изпълнена.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Обучение по катедри


  • Чужди езици

  • Обществени науки

  • Техническо обединение

  • Информатика и ИТ

Занимания по интереси

Robokids

Robokids

Ръководител: Петрана Давчева

Read more...

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

ВИГ „PMG-STARS“

ВИГ „PMG-STARS“

Ръководител: Велизар Балевски

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.