• A-
  • A
  • A+

БЕСТ - български турнири по английска реч и дебати

     На 16 и 17 ноември 2019г. в гр. София около 300 ученици от западна България взеха участие в първия за тази година турнир по реч и дебати на английски език, организиран от Фондация „БЕСТ". Отборът на ПМГ-Благоевград, състоящ се от 17 ученици от VIII до XI клас, с ръководител и треньор Таня Бикова, достойно представиха училището си и в 5-те дисциплини на състезанието: драматически дует, интерпретативно четене на поезия и проза, оригинална ораторска реч и дебати.

     Най-накрая, след като вече трета година отборът ни участва в турнирите на „БЕСТ", можем да се похвалим и със златен трофей. С постиженията си следните 5 ученици от ПМГ - Благоевград завоюваха правото си да участват в Националния турнир а "БЕСТ" през април, 2020 г.

  - Димитър Борумов от XI Е клас - 1-во място, за интерпретативно четене на поезия в категория "Varsity" – ученици от X до XII клас.

 - Венета Саляхетдинова от X Е клас - полуфинал за интерпретативно четене на поезия,
"Varsity".

 - Димитър Борумов и Венета Саляхетдинова - полуфинал с драматически дует, "Varsity".

 - Божидар Деливерски, Георги Борисов и Костадин Чучулайн от ХА - 5-то място в дебати, "Varsity", въпреки че за първи път участват в състезанието.

     Вие също имате още един шанс да се класирате за Националния турнир, ако достигнете до полуфинал в следващия западен турнир на „БЕСТ", който ще се проведе през м. февруари в Благоевград. Можете да научите повече на https://bestfoundation.bg, както и да получите допълнителна информация от участниците в отбора ни и треньора. Не се страхувайте да покажете таланта си!

1 sofia 16 17 nov. 2019

2 dimitar borumov 11e

3 dimitar borumov best 1st place poetry

4 dimitar borumov  11e i veneta salyahetdinova 10e

5 bozhidar deliverski kostadin chuchulain i georgi borisov 10a debate team best 20 nov 2019

На 16 и 17 ноември 2019г. в гр. София около 300 ученици от западна България взеха участие в първия за тази година турнир по реч и дебати на английски език, организиран от Фондация „БЕСТ”. Отборът на ПМГ-Благоевград, състоящ се от 17 ученици от VIII до XI клас, с ръководител и треньор Таня Бикова, достойно представиха училището си и в 5-те дисциплини на състезанието: драматически дует, интерпретативно четене на поезия и проза, оригинална ораторска реч и дебати. 

     Най-накрая, след като вече трета година отборът ни участва в турнирите на „БЕСТ”, можем да се похвалим и със златен трофей. С постиженията си следните 5 ученици от ПМГ-Благоевград завоюваха правото си да участват в Националния турнир на „БЕСТ” през април, 2020г:

 

    - Димитър Борумов от XI Е клас - 1-во място за интерпретативно четене на поезия в категория Varsityученици от X до XII клас;

    - Венета Саляхетдинова от X Е клас - полуфинал за интерпретативно четене на поезия, Varsity;

    - Димитър Борумов и Венета Саляхетдинова - полуфинал с драматически дует, Varsity;  

    - Божидар Деливерски, Георги Борисов и Костадин Чучулайн от X A - 5-то място в дебати, Varsity, въпреки че за първи път участват в състезанието.

 

     Вие също имате още един шанс да се класирате за Националния турнир, ако достигнете поне до полуфинал в следващия западен турнир на „БЕСТ”, който ще се проведе през м. февруари в Благоевград. Можете да научите повече на https://bestfoundation.bg, както и да получите допълнителна информация от участниците в отбора ни и треньора. Не се страхувайте да покажете таланта си!

   

Обучение по катедри


  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки

  • Техническо обединение

  • Чужди езици

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Клуб

Клуб "Роботика"

Ръководител: Константина Бучинска

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.