• A-
  • A
  • A+

По повод празника на града бяха връчени стипендии на деца с изявени дарби

     По повод празника на града 5 ти октомври на тържествена сесия на Общински съвет бяха връчени стипендии на деца с изявени дарби. Удостоени със стипендия „5-ти октомври" получиха ученици на ПМГ. За отличнични резултати по:

 - математика бе награден Борис Якимов от 6 клас,

 - български език Катерина Василева от 12 в клас,
 - география Антонио Симеонов от 11 а клас,
 - гимнастика Наско Миков от 5 клас
 - канадска борба Кирил Стоймирски от 12 б клас

img 7787

img 7793

img 7792

Обучение по катедри


  • Информатика и ИТ

  • Чужди езици

  • Обществени науки

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

Клуб на програмиста

Клуб на програмиста

Ръководител: Донка Георгиева

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.