• A-
  • A
  • A+

Ръководител: Руен Калибацев

    На 13.12.2017г. в спортен комплекс АУБ се проведе публичната изява на групата по Бейзбол. Участваха ученици от 9 и 10 клас. Те се упражняваха по хвърляне и ловене на топка и батиране/удар с бухалка/, ловене на ролинг топки/търкалящи топки/. В изявата взеха участие преподаватели по физическо възпитание и спорт от гимназията и Ясен Неделчев – треньор на отбора шампион по бейзбол на България и спортен директор на АУБ.

beizbol 2

beizbol 3

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Химията - лесна и интересна

Химията - лесна и интересна

Ръководител:

Гергана Шопова

Read more...

Литературен клуб

Литературен клуб

Ръководител:

Мария Чолакова

Read more...

Компютърно моделиране

Компютърно моделиране

Ръководител:

Константина Бучинска

Read more...

Mit Erfolg zu Deutscholympiaden

Mit Erfolg zu Deutscholympiaden

Ръководител: Мирослава Методиева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.