• A-
  • A
  • A+

Ръководител: Надка Шеинкова

 

Обучение по катедри


  • Математика

  • Обществени науки

  • Информатика и ИТ

  • Чужди езици

  • Природни науки и екология

  • Техническо обединение

Проект "Твоят час"

Тенис на корт

Тенис на корт

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

„The Voice”

„The Voice”

Ръководител:

Велизар Балевски

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Пътешествие в Англия

Пътешествие в Англия

Ръководител:

Маргарита Янкулска

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %