• A-
  • A
  • A+

Ръководител: Надя Джувтова

 

Обучение по катедри


  • Природни науки и екология

  • Техническо обединение

  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки

Проект "Твоят час"

Евклид

Евклид

Ръководител: Нина Кавалджиева

Read more...

Сравнително религознание

Сравнително религознание

Ръководител: Павлин Славов

Read more...

Занимателна химия

Занимателна химия

Ръководител:

Александра Шекерлийска

Read more...

Пътешествие в Англия

Пътешествие в Англия

Ръководител:

Маргарита Янкулска

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.