• A-
  • A
  • A+

Ръководител: Нина Кавалджиева

     На 3.2.3018г. учениците от групите с обучителни затруднения „Архимед" и „Евклид" в ПМГ "Акад. С.Корольов" посетиха Природо-научен музей в София и СУ "Климент Охридски". Представителните изяви бяха на тема: „Новостите в математиката". Беше направена между предметна връзка с математиката и останалите природни науки. Участниците обогатиха познанията и затвърдиха желанието си да развиват знанията и уменията си в областта на математиката и природните науки.

evklid 3

evklid 1

evklid 4

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Сравнително религознание

Сравнително религознание

Ръководител: Павлин Славов

Read more...

Питагор

Питагор

Ръководител:

Емилия Тренчева

Read more...

Диелектрици

Диелектрици

Ръководител:

Ирина Андонова

Read more...

Deutsch ist interessant

Deutsch ist interessant

Ръководител:

Ангелина Гълъбова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.