• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Милена Бекярова

 Клуб по интереси “Ready to Use English”/ “Готови да използваме английски език

I. Цели:

1. Повишаване потенциала на учениците и техните възможности чрез допълване, развиване и награждане на техните знания, умения и компетентности , свързани с изучаване на английски език.

2. Да се подготвят учениците за предстоящите матури по английски език и специализираните изпити за кандидатстване в чужбина IELTS и TOEFL.

Заниманията са: Всеки Понеделник, от 11:15 ч. до 13:15 ч.

p1020953

p1020954

p1020955

 

My Future University and Job

     На 13 Март от 13:30 ч. в ПМГ се проведе мероприятие на тема „My Future University and Job" („Моят бъдещ университет и професия"), по проект „Твоят час", с ръководител г-жа Милена Бекярова.
     Темата е особено актуална за учениците от дванадесети клас, защото на тях им предстои да направят един от най-големите избори в живота си, а именно къде и какво да учат. Участниците бяха от дванадесетите класове от клуб "Ready to Use English".
     Учениците представиха на английски език своите проекти като показаха кои университети в страната и чужбина предпочитат и защо. Дадена беше пълна и изчерпателна информация за харесвани от учениците университети, специалности и възможности за реализация. Иван Георгиев и Йордан Стоянов от 12"д" представиха своя проект, свързан с възможностите за образование в Холандия. Розалина Иванова и Цветелина Стоянова от 12"е" показаха възможностите за образование в Америка и България. Те направиха интересни анализи и сравнение на образователните системи в двете страни. Мария Янкова и Соня Георгиева от 12"е" клас представиха и сравниха образователните системи в Украйна и България. Любомира Василева от 12"е" демонстрира знания за образователната система в България и специалностите, които се предлагат в нашите университети. Росица Боянова от 12"е" представи възможносите за обучение в Американския Университет в България. Антония Костова от 12"е" представи специалностите, които предлага Университета в Малта. Маргарита Гаврилова и Юлия Грозданова от 12"е" клас представиха и сравниха образователните системи в България и Великобритания.
На мероприятието присъстваха ученици и учители от ПМГ.
     Изводът, до който учениците достигнаха е, че „където и да учим важно е да положим много усилия, да дадем всичко от себе си, за да бъдем полезни на обществото и на България".

 img 20170124 161439

img 20170126 172326

img 20170131 163741img 20170201 175615

img 20170202 142919img 20170202 171509

img 20170220 083757

 

 My Hobby, My Profession


     Учениците от дванадесетите класове, които участват в клуб "Ready to Use English", направиха изложба във фоайето на училището. Изложбата е на тема „Мy hobby, my profession (Моето хоби, моята професия)" и е свързана с кариерното ориентиране на учениците. Изложбата е заключителна дейност по проект „Твоят час". Целта на изложбата е:
• да се покажат примери за междупредметни връзки в обучението по английски език;
• да се покаже как хобито може да се свърже с бъдещата професия;
     Учениците представиха ръчно изработени тематични постери, с което изразиха своята креативност и иновативност. Някои от учениците направиха интерактивни, мултимедийни постери, като използваха образователната платформа - glogster.com
     Някои от учениците направиха постери на тема „Дизайн и мода", защото това са областите, с които ще се занимават в бъдеще, след като завършат университета. Например, Димитър Милчев от 12 „е" клас, който е приет в един от най-престижните университети в Лондон, представи интерактивен постер и презентация за един от най-известните световни дизайнери - Alexander McQueen.
     Учениците от 12"д", които ще учат компютърни технологии, направиха постери на тема "Artificial Intelligence/ Изкуствен интелект". Учениците от 12"е" направиха постери на тема „Наука и медицина". Например, Даниел Кавраков от 12"е" клас, представи своя интерактивен постер в областта на медицината - „Системите в човешкото тяло". Даниел Кавраков, който вече е приет да учи медицина, демонстрира отлични познания не само по английски език, но и в областта на биологията и химията.
     Учениците показаха отлични езикови и презантационни умения. Изводът, до който учениците достигнаха е, че от съществено значение е да обичате бъдещата си професия и работа, а един от начините за това е да превърнете своето хоби в професия.

 collage - 1tbtc-11s - print

collage2

collage 4

img 20170424 083810

img 20170425 121106

img 20170427 113423

img 20170427 113449

img 20170427 113614

img 20170503 115722

img 20170509 121721

rositsa and me

the whole group2

the whole group3

 

 

Обучение по катедри


  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

Клуб

Клуб "Математика +"

Ръководител: Керанка Иванова

Read more...

Robokids

Robokids

Ръководител: Петрана Давчева

Read more...

ВИГ „PMG-STARS“

ВИГ „PMG-STARS“

Ръководител: Велизар Балевски

Read more...

Клуб

Клуб "Мултимедиен свят“

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.