• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Таня Беличка

 dsc09111

dsc09104

dsc09105

dsc09099

dsc09098

dsc09106

dsc09107

dsc09108

dsc09109

dsc09110

dsc09112

Обучение по катедри


  • Обществени науки

  • Природни науки и екология

  • Информатика и ИТ

  • Чужди езици

  • Техническо обединение

Проект "Твоят час"

Мултимедийни клипове

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Литературен клуб

Литературен клуб

Ръководител:

Мария Чолакова

Read more...

Гимнастика

Гимнастика

Ръководител:

Антон Гръчки

Read more...

Mit Erfolg zu Deutscholympiaden

Mit Erfolg zu Deutscholympiaden

Ръководител: Мирослава Методиева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.