• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Константина Бучинска

 

Клуб “Компютърно моделиране“

В клуба участват ученици от 11 и 12 клас, като целта е да се създадат условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Прилагат се електронни продукти за постигане на достъпно знание. Използват се различни CAD CAM продукти за компютърното моделиране.

km

km2

km3

km4

 100200-2017-01-19-1publish

100200-2017-01-19-2publish

100200-2017-01-19-3publish

100200-2017-05-11-publish3

100200-2017-05-11-publish2

100200-2017-05-11-publish1

 

 

Обучение по катедри


  • Природни науки и екология

  • Техническо обединение

  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки

  • Чужди езици

Проект "Твоят час"

Ready to use English

Ready to use English

Ръководител:

Милена Бекярова

Read more...

Айнщайн

Айнщайн

Ръководител:

Керанка Иванова

Read more...

Химията - лесна и интересна

Химията - лесна и интересна

Ръководител:

Гергана Шопова

Read more...

Евклид

Евклид

Ръководител: Нина Кавалджиева

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.