• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Константина Бучинска

 Клуб “Компютърно моделиране“

 

На 08.12.2017г. се проведе първата публична изява на учениците от 11 и 12 клас в клуб “Компютърно моделиране“. В нея взеха участие учениците в клуба и техни преподаватели. Те показаха как се създават двумерни графични обекти с CAD програма и изработиха интересни 2D модели, като се докоснаха до неизучавана в училище област – моделиране. На някой от тях този проект и участието му в него помага за бъдещето им професионално ориентиране.

 

komputarno modelirane 2

komputarno modelirane 3

 

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Химия плюс

Химия плюс

Ръководител:

Илонка Каракичева

Read more...

Литературен клуб

Литературен клуб

Ръководител:

Мария Чолакова

Read more...

Мултимедийни клипове

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Better and Better

Better and Better

Ръководител: Надя Джувтова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.