• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Антон Гръчки

  4 20170130 1270947294 1

 5 20170130 1001271228

 7 20170130 1063680480

 6 20170130 1321544042

     На 25.1.2018г. в Спортен комплекс "Пирин" се проведе публичната изява на „Гимнастика" с ръководител Антон Гръчки. По време на събитието учениците демонстрираха гимнастически композиции с елементи от основната и спортната гимнастика. Учениците изиграха съчетанията си за време от 30 до 90 секунди, взависимост от уреда. Някои от учениците изпълниха самостоятелни съчетания от спортната гимнастика. Всички показаха чудесен синхрон и добри координационни умения пред погледите на учители, родители, съученици и приятели.

gimnastika-1

gimnastika-2

gimnastika-3

     На 13.2.2018г. учениците от клуб по интереси „Гимнастика" организираха публична изява на тема: „Гимнастическа композиция - демонстрация." в Спортен комплекс "Пирин". По време на събитието учениците демонстрираха гимнастически композиции с елементи от основната и спортната гимнастика. Учениците изиграха съчетанията си за време от 30 до 90 секунди, взависимост от уреда. Някои от учениците изпълниха самостоятелни съчетания от спортната гимнастика. Всички показаха чудесен синхрон и добри координационни умения пред погледите на учители, родители, съученици и приятели.

gimnastika 1

gimnastika 2

gimnastika 3

gimnastika 4

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Мултимедийни клипове

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Пътешествие в Англия

Пътешествие в Англия

Ръководител:

Маргарита Янкулска

Read more...

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Канго Джъмпс клуб ПМГ

Ръководител: Антон Ишев

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.