• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Маргарита Янкулска

     Всяка събота в ПМГ ще се провежда проект "Да опознаем Англия" - ръководител М. Янкулска. Клубът има за цел не само да разшири познанията на учениците по английски език, но и да обогати кръгозора на малките любопитковци. Участници в проекта са ученици от 5, 6 и 7 клас. Всичко е по-лесно и забавно, когато е представено като игра.

 20161119 103144

20161119 103152

20161119 103157

20161119 103223

Проект - "Твоят час", ръководител - М. Янкулска
Клуб по интереси "Пътешествие в Англия" - публична изява - 14.01.2017г.
Моята любима песен. Превод. Есе. Изготвяне на табла.
В проекта участват ученици с интерес към английския език. Изучаването на чужд език под формата на игра
е не само полезно, но и забавно.

7896321

17797878 819591961524012 1106909552 o

17797991 819591891524019 582631487 o

Публична изява по проект " Твоят вас" - ръководител - М. Янкулска

Учениците спелуват (казват буква по буква) дума на английски език. Думата се чете от диктор. Играта е интересна и забавна. Учениците усвояват както граматични конструкции на английски език, така и добиват комуникативни умения. Поставени в различна от класната стая среда, учениците свободно и без притеснение учат английски език. Изявата също така помага и за тяхното държание пред публика.

753

18236469 1112812598825159 1864809001 o

18318536 1112816178824801 2104382597 o

17175882 801872536629288 805493460 o

Обучение по катедри


  • Техническо обединение

  • Информатика и ИТ

  • Природни науки и екология

  • Обществени науки

  • Чужди езици

  • Математика

Проект "Твоят час"

Мултимедийни клипове

Мултимедийни клипове

Ръководител: Ирина Малешевска

Read more...

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Химията - лесна и интересна

Химията - лесна и интересна

Ръководител:

Гергана Шопова

Read more...

Математика за всеки

Математика за всеки

Ръководител:

Биляна Поповска

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.