• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Росилора Терзиева

    На 06.03.2017 г. се проведе публична изява на тема: "Славослов за България". Присъстващите изслушаха с интерес подготвената от членовете на групата композиция от литературни текстове, обединени от темата за възхвала на родното. Прозвучаха както емблематични произведения на класици на българската литература, така и творби на съвременни автори.

img 0570

img 0571

img 0574

img 20170405 142145

img 20170405 142337

img 20170405 142407

img 20170405 142433

 

Обучение по катедри


  • Обществени науки

  • Математика

  • Природни науки и екология

  • Чужди езици

  • Техническо обединение

  • Информатика и ИТ

Проект "Твоят час"

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Тенис на корт

Тенис на корт

Ръководител: Руен Калибацев

Read more...

Пъстра палитра

Пъстра палитра

Ръководител:

Люсиен Димитров

Read more...

Айнщайн

Айнщайн

Ръководител:

Керанка Иванова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.