• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Владимир Стоянов

     В заниманията на групата по интереси "Ученически туризъм", ученици на ПМГ ще трупат умения да пребивават в природната среда, познавайки нейното благоприятно въздействие за човека.
     Заниманията се провеждат сред природата, през почивните дни. Основна цел на заниманията е утвърждаване на ученическия туризъм като базова потребност за психофизическото и закалителното въздействие на учениците в природна среда.
     Чрез социалния туризъм, като допълнително средство за физическо възпитание, гимназистите ще изграждат и подобряват: физическата си дееспособност и закаленост чрез различните форми на туристическата практика; отношението към природата; взаимоотношението в туристическата група- дисциплина, поведение и взаимопомощ; ориентирането сред природата; мерките за безопасност и оказване на първа помощ по време на туристически прояви; запознаване с условните значи и четене на топографска карта; знанията за влиянието на водопадите и водните каскади върху психофизическото здраве на човека; знания и умения за организация и участие в двудневни и многодневни походи; построяване на ученически палатков лагер (бивак).
     Благодарение на тези часове участниците в тях ще придобият навици за целесъобразен начин на живот и ще се научат да живеят в хармония със заобикалящата ги природа.

p1320950

p1330014

p1330069

p1330078

p1330081

dsc07511

dsc07527

dsc07581

     Във два дни учениците на ПМГ, които участваха във всички изяви на групата по интереси  "Ученически туризъм", успяха да представят пред  ученици и родители собствените знания придобити от часовете по проекта "Твоя час".
     Туристическата дейност в училище ще има продължение до края на учебната година. 
24042017-2
27042017-1
27042017-3

Обучение по катедри


  • Чужди езици

  • Информатика и ИТ

  • Обществени науки

  • Техническо обединение

Занимания по интереси

Клуб на програмиста

Клуб на програмиста

Ръководител: Донка Георгиева

Read more...

Клуб

Клуб "Немски език"

Ръководител: Ангелина Гълъбова

Read more...

Клуб

Клуб "Биология"

Ръководител: Милена Голева

Read more...

ВИГ „PMG-STARS“

ВИГ „PMG-STARS“

Ръководител: Велизар Балевски

Read more...

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.