• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Илонка Каракичева

 img 4661

     Мотото при отбелязването на деня на Земята през настоящата година е „Свят без замърсяване с пластмаси".

     Като завършек на седмицата на Природните науки и във връзка с международния ден на Земята 22 април, на 30.04.2018 г. се проведе публична изява на клуба по интереси „Химия +", посветена на екологичните проблеми, породени от производството, употребата и рециклирането на пластмасите.

     Учениците от групата по интереси представиха на своите съученици мултимедийна презентация, целяща да насочи вниманието на аудиторията към цялостна промяна на нагласата и отношението ни към пластмасите. Стремежът е към значително намаляване на замърсяването с пластмаси и увеличаване усилията за премахване на пластмасите за еднократна употреба, към придобиване навици за разделно събиране на отпадъците и култура на поведение. Проведе се дискусия, обсъдиха се възможности за личен принос на всеки в опазване на околната среда от замърсяване с пластмаси.

img 20180604 150524

     На 28.05.2018 г. се проведе публична изява на учениците от групата по интереси „Химия +" по проекта Твоят час.

    Темата бе "Вещества с важно биологично значение. Неорганични и органични вещества в живите организми". Изявата се проведе в две части.

    В първата част учениците от групата обясняваха и демонстрираха пред свои съученици интересни експерименти, свързани с темата. Те бяха разделени в три групи, всяка от които експериментално онагледи конкретни задачи.

     Във втората част пред аудиторията бе представена мултимедийна презентация на тема „За и против здравословното хранене" и бе дискутирана темата за полезните и вредните храни.

     В изпълнението на експерименталните задачи в различните паралелки с интерес се включиха и ученици, които не са част от проекта.

20180601 160252

sdc19117

sdc19120

sdc19216

sdc19279

Обучение по катедри


Проект "Твоят час"

Математическа лингвистика

Математическа лингвистика

Ръководител: Надка Шеинкова

Read more...

Евклид

Евклид

Ръководител: Нина Кавалджиева

Read more...

Театрално Ателие „Птиците”

Театрално Ателие „Птиците”

Ръководител:

Павлин Славов

Read more...

Пъстра палитра

Пъстра палитра

Ръководител:

Люсиен Димитров

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.