• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Илонка Каракичева

 

Обучение по катедри


  • Природни науки и екология

  • Техническо обединение

  • Информатика и ИТ

  • Математика

  • Чужди езици

  • Обществени науки

Проект "Твоят час"

Компютърно моделиране

Компютърно моделиране

Ръководител:

Константина Бучинска

Read more...

Ready to use English

Ready to use English

Ръководител:

Милена Бекярова

Read more...

Литературен клуб

Литературен клуб

Ръководител:

Мария Чолакова

Read more...

Web дизайнер

Web дизайнер

Ръководител:

Пепа Стоянова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %