• A-
  • A
  • A+

Ръководител:

Гергана Шопова

 

Обучение по катедри


  • Природни науки и екология

  • Математика

  • Информатика и ИТ

  • Техническо обединение

  • Чужди езици

  • Обществени науки

Проект "Твоят час"

Занимателна химия

Занимателна химия

Ръководител:

Александра Шекерлийска

Read more...

„The Voice”

„The Voice”

Ръководител:

Велизар Балевски

Read more...

Гимнастика

Гимнастика

Ръководител:

Антон Гръчки

Read more...

ЗаБавните физици

ЗаБавните физици

Ръководител:

Ирина Андонова

Read more...

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.